Słownik marketingowy

Słownik marketingowy

przydatne definicje i terminy w jednym miejscu

WWW.FLASHYBRANDS.PL

3M (Measurable, manageable, motivational)

Idea zarządzania, zgodnie z którą zadania mają być: mierzalne, zarządzalne, motywujące.

4P (product, price, placement, promotion)

Marketing mix, produkt, cena, dystrybucja, reklama.

A/B testing

Rodzaj analiz działań marketingowych, podczas których porównuje się skuteczność 2 rodzajów działań, A i B.

ABC always be closing

Slogan przypominający o tym, aby nieustannie dążyć do zamykania sprzedaży, a nie marnować czas się tematach pobocznych.

Acquisition

Proces polegający na konwersji potencjalnych klientów do klientów realnych, dokonujących zakupu oferowanych przez nas produktów. Konwersja zachodzi zwykle dzięki działaniom marketingowym.

Actionable Analytics

Analiza danych połączona z symulacją wpływu podjętych działań na przyszłe wyniki

Ad Networks

Idea zarządzania, zgodnie z którą zadania mają być: mierzalne, rozporządzalne, motywujące.

3M (Measurable, manageable, motivational)

Mechanizm łączący reklamodawców z bazą witryn, filmów, aplikacji i innych formatów reklam online, pozwalających angażować potencjalnych klientów.

AIDA (attention, interest, desire, action)

Model dzielący proces sprzedaży na cztery etapy: zdobycie uwagi, zainteresowanie klienta, wzbudzenie pożądania, domknięcie sprzedaży.

ARPU (average revenue per unit)

Wskaźnik określający średni przychód na jednostkę (np. na jednego klienta).

ASAP (as soon as possible)

Tak szybko, jak to jest możliwe.

ATL (above the line)

Idea zarządzania, zgodnie z którą zadania mają być: mierzalne, zarządzalne, motywujące

B2B (business to business)

Segment rynku, na którym transakcje są realizowane pomiędzy klientami biznesowymi.

B2C (business to consumers)

Segment rynku, na którym transakcje są realizowane pomiędzy firmami i klientami indywidualnymi.

Baner

Graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu. Zazwyczaj ma kształt prostokąta.

BDM (business development manager)

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu.

BEP (break event point)

Próg rentowności, wartość ta wskazuje, jakie przychody ze sprzedaży należy uzyskać, aby pokryć koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa.

BI (business intelligence)

Analityka biznesowa, najczęściej ten termin kojarzony z aplikacjami wspomagającymi przygotowywanie analiz, raportowanie i zarządzanie danymi (np. SAP BusinessObjects, MicroStrategy).

Big data marketing

Prowadzenie działań marketingowych w oparciu o informacje uzyskiwane dzięki analizie danych pochodzących z wielu różnorodnych źródeł.

BO back office

Określenie dla departamentów wspierających podstawową działalność przedsiębiorstwa, ale nie mających bezpośredniej styczności z klientami (np. administracja, ServiceDesk, księgowość, marketing).

Bounce Rate

Współczynnik odrzuceń, procent odwiedzających, który opuszcza stronę WWW po wizycie na jednej stronie

BP business partner

Partner biznesowy.

BPO (business process outsourcing)

Nazwa rynku lub określenie firmy, która zajmują się outsourcingiem procesów biznesowych (np. firmy call center, księgowe, logistyczne, pracy czasowej)

BRGDS (best regards)

najlepsze pozdrowienia, spotykane w e-mailach

BTL (below the line)

Rodzaj reklamy skierowanej do konkretnego odbiorcy, przeciwieństwo ATL

BU (budget unit)

Jednostka budżetowa, lub business unit – jednostka biznesowa, spotykane w raportach.

CAC (customer aqusition cost)

Koszt pozyskania klienta (suma poniesionych kosztów podzielona przez liczbę pozyskanych klientów w określonym czasie)

CAPEX capital expenditures

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozwój produktu lub wdrożenie nowego systemu, pojęcie po części księgowe – zazwyczaj koszt takich inwestycji w sprawozdaniach pojawia się w pozycji amortyzacja. Zobacz też definicję OPEX.

CAPI (computer assisted personal interviewing)

Wywiad bezpośredni (face to face) z ankietowanym realizowany przy wsparciu laptopa lub tabletu, na którym umieszczona jest elektroniczna wersja kwestionariusza.

CATI (computer assisted telephone interviewing)

Wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera z respondentem za pomocą telefonu.

CAWI (computer assisted web interview)

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

CC (cost center)

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

CAWI (computer assisted web interview)

Centrum kosztów; lub jako skrót dla działu call center/ contact center.

CEO (chief executive officer)

Prezes.

Churn

Termin kojarzony z ilością utraconych klientów, np. churn rate 10% mówi, że 10% spośród całej bazy klientów zrezygnowało z usług w określonym czasie.

CLV (customer lifetime value)

Wskaźnik mierzący wartość klienta, najczęściej w postaci sumy średnich zysków z jednego klienta zdyskontowanych w czasie.

CMO (chief marketing officer)

Szef marketing.

CMS (content management system)

System do zarządzania treścią stron WWW, jest to aplikacja, która umożliwia edytowanie i wprowadzanie zmian na stronie internetowej przez osoby, które nie znają nawet podstaw HTML.

CMYK (Cyan, magenta, yellow, key)

Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku.

Content marketing

Kreowanie treści marketingowych, które nie tylko przyciągną potencjalnych klientów, ale również skłonią ich do podjęcia określonych czynności na czele których, plasuje się dokonanie zakupu. Przekaz marketingowy może obejmować takie formy jak artykuły, e-booki oraz aplikacje internetowe.

CPA (cost per action)

Koszt ponoszony przez reklamodawcę za wykonanie przez klienta określonej akcji.

CPC (cost per click)

Koszt ponoszony przez reklamodawcę za jedno unikalne kliknięcie.

CPL (cost per lead)

Koszt ponoszony przez reklamodawcę za jednego potencjalnego klienta

CPM (cost per 1000)

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

CAWI (computer assisted web interview)

Koszt za 1000 odsłon.

CPO (cost per order)

Koszt ponoszony przez reklamodawcę za jedno złożone zamówienie.

CPP (cost per performance)

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

CAWI (computer assisted web interview)

Koszt ponoszony przez reklamodawcę, który jest uzależniony od osiągnięcia przez zleceniobiorcę odpowiedniego poziomu innych wskaźników.

CR (conversion rate)

Wskaźnik konwersji (np. ile % użytkowników, którzy odwiedzili stronę, dokonało zakupu produktu)

CRM (customer relationship management)

Zarządzanie relacjami z klientami, termin stosowany jako nazwa strategii, a także jako nazwa aplikacji IT.

CSS (cascading style sheets)

Kaskadowe arkusze stylów, to język programowania służący do opisu formy wyświetlania stron WWW.

CTA (call to action)

Polecenie zachęcające do działania.

CTR (click through rate)

Współczynnik klikalności, wskaźnik obrazujący stosunek między liczbą kliknięć, a wyświetleniami reklamy.

CV (customer value)

Wartość klienta (nazwa wskaźnika).

CVP (cost volume profit)

Rodzaj analizy służącej do podejmowania decyzji zarządczych, pokazuje przykładowo, ile produktów należy sprzedać aby osiągnąć zamierzony zysk operacyjny.

CX (customer experience)

Doświadczenia klientów.

CXM/CEM

Zarządzanie doświadczeniami klientów.

Cykle HADI

Naukowa metoda polegająca na stawianiu i testowaniu hipotez, oraz wyciąganiu z nich wniosków i wprowadzaniu ulepszeń, które dały najlepszy rezultat.

DCF (discounted cash flow)

Zdyskontowane przepływy pieniężne, rodzaj analizy finansowej zestawiającej planowane przychody w kolejnych latach zdyskontowane o koszt kapitału.

DIY (do it yourself)

Zrób to sam.

Drip Marketing

Kampania e-mail marketingu z wcześniej przygotowanymi wiadomościami wysyłanych automatycznie.

CAWI (computer assisted web interview)

System, który umożliwia zarządzanie internetowymi kampaniami reklamowymi realizowanymi w kilku sieciach reklamowych

DSP (demand-side platforms)

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

Engagement Marketing

Odmiana marketingu. W tym przypadku zakłada się angażowanie odbiorców w życie marki, treści, budowanie świadomości marki (croudsurcing).

EPC (earnings per click)

Przychody z jednego kliknięcia.

EPM (earnings per thousand)

Przychody z 1000 odsłon.

ERP (enterprise resource planning)

System do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Facebook Custom Audience

Grupa odbiorców na Facebooku stworzona na podstawie listy obecnych klientów.

Facebook Lead Ads

Najczęściej zadawane pytania.

FAQ (frequently asked questions)

Najczęściej zadawane pytania.

FGI – focus group interview

Badanie fokusowe – wywiad realizowany wśród kilku lub kilkunastu osób zebranych w jednym pomieszczeniu. Prowadzony jest on przez moderatora, który zadaje pytania oraz zachęca badanych do dzielenia się swoimi opiniami.

FMCG (fast moving consumer goods)

Szybko zbywalne dobra konsumpcyjne, termin określający segment rynku zajmujący się sprzedażą np. batoników, napojów, kosmetyków.

FO (front office)

Działy organizacji bezpośrednio kontaktujące się z klientami.

FOMO (fear of missing out)

Pojęcie powstałe w rezultacie obserwacji zachowań użytkowników sieci społecznościowych. Oznacza ono „obawę przed wykluczeniem”. A to wykluczenie może dotyczyć przykładowo: uczestnictwa w wydarzeniu, otrzymywania istotnych z punktu widzenia pewnej grupy informacji, posiadania określonych produktów. Strach przed wykluczeniem sprawia, że kanały społecznościowe są w tanie tak mocno angażować swoich użytkowników.

Freemium

Technika sprzedażowa, która polega na oferowaniu za darmo podstawowych funkcji produktu z możliwością przejścia na wersję płatną (oferującą pełną funkcjonalność).

Frictionless Design

Zamysł wizualny uwzględniający środowisko wirtualne, fizyczne i elektroniczne.

GA (google analytics)

Aplikacja do śledzenia ruchu na stronie WWW.

Geolokalizacja

Wykorzystaniu GPS w urządzeniu mobilnym do identyfikacji położenia użytkownika. W marketingu możesz ją wykorzystać do precyzyjnego adresowania ofert i dopasowywania ich precyzyjnie do potrzeb użytkownika w danym momencie.

Greenketing

Marketing ekologiczny, zielony.

GUI (graphical user interface)

Graficzny interfejs użytkownika, termin używany przy budowie aplikacji komputerowych.

H2H

Określenie to w założeniu ma zastąpić dotychczasowe B2B i B2C i zmienić podejście marketerów: z mechanicznego powielania schematów na bardziej spersonalizowane i emocjonalne. W efekcie wprowadza tylko dodatkowe zamieszanie. Podział na B2B i B2C określa zestaw technik i narzędzi używanych w przypadku poszczególnych kategorii biznesowych.

IDI (individual in-depth interview)

Indywidualny wywiad pogłębiony; badanie realizowane w formie wywiadu z jedną osobą.

IM (instant messaging)

Komunikator internetowy

KAM (key account manager)

Kierownik ds. zarządzania kluczowymi klientami

Kampania Masowa (Bulk)

Najczęściej odnosi się do masowej wysyłki emaili, na przykład do całej bazy klientów.

KPI (key performance indicator)

Kluczowe wskaźniki sukcesu, czyli metryki, za pomocą których mierzy się efektywność prowadzonych działań

LEad

Lead – to osoba lub firma, która ma biznesowy problem/potrzebę zakupową i jest gotowa do podjęcia rozmów z działem sprzedaży

Lead Generation

Pozyskiwanie nowych kontaktów/namiarów na potencjalnych klientów (z ang. Lead Generation) – akcje marketingowe, których zadaniem jest pozyskiwanie nowych Lead’ów – namiarów na osoby lub firmy, które z czasem mogą zostać naszymi klientami lub partnerami.

LTV (lifetime value)

Analiza szacująca wartość klienta w czasie.

OOH (out of home)

Segment reklamy, która obejmuje wszystkie nośniki outdoorowe (tj. umieszczone na świeżym powietrzu), np.: bilbordy, wielkoformatowe nośniki video.

OPEX (operational expenditures)

Koszty operacyjne, ponoszone za utrzymanie produktu czy systemu.

OR (open rate)

Wskaźnik otwarć.

PANTONE

Termin określający skalę kolorów i wzorzec barw. 

Pipe pipeline

Analiza prezentująca prognozę sprzedaży.

PM (product manager)

Kierownik produktu, project manager – kierownik projektu

POS

Płatność za jednego pozyskanego potencjalnego klienta.

PPL (pay per lead)

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

PR (page rang)

Indeks stworzony przez twórców google, który każdej stronie przyporządkowuje wartość cyfrową z przedziału 1-10

PR (public relations)

Publiczne relacje, obszar marketingu zajmujący się kształtowaniem stosunków publicznych z otoczeniem.

Proof

Próba koloru na wydruku

PV (page views)

Ilość odsłon stron.

QR (Code quick response code)

Kod graficzny, w marketingu najczęściej wykorzystywany na opakowaniach lub reklamach graficznych, po jego zeskanowaniu telefonem użytkownik jest zwykle na stronę produktu.

RFI (request for information)

Pytanie o informacje, rodzaj zapytania kierowanego do potencjalnych dostawców usług, celem wstępnego rozpoznania tychże firm.

RFM (recency, frequency, monetary)

Rodzaj segmentacji klientów, głównymi czynnikami branymi w niej pod uwagę są: data ostatniej transakcji, częstość zakupów oraz łączna wartość zrealizowanych zakupów przez danego klienta.

RFP (request for proposal)

Zapytanie o warunki współpracy.

RFQ (request for quotation)

Zapytanie o ofertę, różnica pomiędzy RFQ i RFP polega zwykle na tym, że składając RFQ najbardziej interesuje nas cena (zakładamy, że pozostałe elementy oferty są bardzo zbliżone między dostawcami i nie będą służyć jako rozróżnienie), w RFP pytamy potencjalnych dostawców o szczegółowe dane w zakresie oferty, tj: dokładne specyfikacje produktów, sposoby rozliczeń, itd.

ROI (return on investment)

Zwrot z inwestycji, wskaźnik mierzący efektywność działań, obliczany jako iloraz wszystkich przychodów do kosztów danego przedsięwzięcia.

ROMI (return on marketing investment)

Zwrot z inwestycji marketingowych.

ROPO (research online, purchase offline)

Przeszukanie online, zakup offline, ten skrót definiuje zjawisko mające miejsce coraz częściej w handlu, które polega na tym, że pewne grupy klientów, zanim udadzą się do sklepu stacjonarnego, najpierw dokonują dokładnego rozpoznania produktu lub marki poprzez internet

RT (retweet)

Określenie działania, gdy jeden użytkownik Tweeter’a udostępnia wpis (tj. tweeta) stworzony przez innego użytkownika

RTB real time biding

Zautomatyzowany handel powierzchnią reklamową na WWW, który jest realizowany w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym

SaaS (software as a service)

Oprogramowanie jako usługa, forma sprzedaży aplikacji polegająca na tym, że użytkownik płaci stałą kwotę miesięczną za możliwość korzystania z oprogramowania, nie musi ponosić wysokich jednorazowych kosztów inwestycji w licencje.

SEM (search engine marketing)

Marketing realizowany poprzez wyszukiwarkę (np. Adwords, pozycjonowanie).

SEO (search engine optimization)

Pozycjonowanie strony, na które składają się liczne działania mające na celu umieszczenia serwis internetowego na pierwszych miejscach w wyszukiwarce dla danych haseł kluczowych.

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokument opisujący: warunki, wymagania i zasady realizacji zadania przez wykonawcę, termin często pojawiający się w kontekście przetargów publicznych.

SLA (service level agreemen)

Ustalenia dotyczące utrzymania poziomu usług przez zleceniobiorcę, termin ten pojawia się zazwyczaj w umowach handlowych, w których precyzuje się wskaźniki jakościowe i ich wartości, które mają być zapewnione (np. parametr SLA może definiować, że 95% awarii ma być naprawionych w ciągu 1 godziny od ich zgłoszenia).

SME (small and medium enterprise)

Segment małych i średnich przedsiębiorstw.

SMM (social media marketing)

Marketing przy wykorzystniu mediów społecznościowych

SMO social media optimization

Optymalizacja działań w kanale social media.

SOHO (small office / home office)

Proces realizacji zamówienia klienta w ramach organizacji

SOP (sales order processing)

Wskaźnik sukcesu, stosowany przy kampaniach marketingowych, zwykle to iloraz ilości działań zagończych sukcesem do wielkości bazy danych

Time to Pay Back

Wskaznik pokazujący jak długo klient musi korzystać z naszych usług, aby zwrócił się koszt jego pozyskania.

UI (user interface)

Unikalny użytkownik odwiedzający stronę WWW

UV (unique visitor)

Ilość odsłon stron.

UX (user experience)

Doświadczenia klientów

VAS (value added services)

PV (page views)

Usługi dodatkowe.

Viral

Treść rozpowszechniająca się poprzez aktywność czytelników

Usługi

 • Projekty logo
 • Księgi znaków
 • Materiały drukowane
 • Plakaty
 • Identyfikacja wizerunkowa​
 • Foldery i katalogi
 • Strony internetowe​
 • Ilustracje
 • ATL / BTL
 • Wsparcie e-commerce​
 • Piktogramy
 • Infografiki​

Flashybrands Sp Zo.o.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709360, NIP: 8381857976, REGON: 368997330Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN